Wednesday, April 27, 2011

Sinopsis Buku: Rahsia “Kyoumi No Chikara”Buku ini mengisahkan seorang pemuda bernama Ahmad yang menjalani suatu proses kesedaran jati diri (‘self-realization’) untuk mencari formula kejayaan dalam hidup. Setiap peristiwa yang berlaku sepanjang kisah ini mempunyai pengajaran yang tersurat dan tersirat, sesuai dengan konsep Rahsia “Kyoumi No Chikara” yang akhirnya menjadikan Ahmad seorang individu yang lebih hebat.

“Kyoumi No Chikara” bermaksud “Kuasa Minat” (power of interest). “Kuasa Minat” adalah salah satu faktor utama yang menggerakkan manusia untuk bertindak memulakan sesuatu. Ia juga mampu membuat seseorang itu kekal bertenaga untuk meneruskan apa yang telah dimulakannya. Dengan “Kuasa Minat” juga seseorang itu akan terus berusaha tanpa mengenal rasa jemu dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ia merupakan sumber tenaga tanpa had yang membolehkan seseorang itu kekal bermotivasi tinggi, melihat sesuatu dengan lebih teliti, melakukan kerja dengan lebih berkualiti dan mampu merancang masa depan dengan lebih baik.

Selain itu, kisah Ahmad juga mempunyai beberapa contoh pengajaran dalam khidmat pelanggan, pengurusan masa, kepimpinan dan membina keyakinan melalui watak-watak yang ditampilkan. Di akhir buku juga terdapat nota-nota untuk memudahkan pembaca memahami konsep “Kyoumi No Chikara”.


Buku ini turut mendapat testimonial daripada:

- Dato’ Seri Mustapa Bin Mohamed (Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri)
- Dato’ Dr. Hj. Mohd. Fadzilah Kamsah (Pakar motivasi terkemuka)
- Dato’ Bakaruddin Bin Othman (Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar)
- Dato’ Ahirudin Attan (Blogger terkenal ‘Rocky Bru’)
- Hajah Fatimah Mohamed (Mantan Ketua Pesuruhjaya, Persatuan Pandu Puteri Malaysia)
- Pn. Ramlah Shahari (Guru pakar bahasa)

Wednesday, April 20, 2011

The future is here.. Now..

About 5 years ago I wrote my first book.Quite a number of things didn't go as I hoped, but a lot of opportunities came with the experience.

Now, I've writen a new book. Whatever I had learned, I put into producing this one.With this also I'm moving forward.
Change.
With this also I'm putting in more effort to get things moving the way I want it to be.
Plan, not hope.

My first book enabled me to make a career shift.
Let see where this book takes me this time around. ;)You can also now find me now at facebook or my official webpage.